Spinoza
De doornen en de roos

Herman de Dijn

Spinoza's embleem, een roos met een doorn, is er een dat in verschillende opzichten op zijn filosofie van toepassing is.

Op het eerste gezicht lijkt deze filosofie een hard en meedogenloos denken dat alleen maar een negatieve boodschap bevat, die alle traditionele menselijke verwachtingen als illusies ontmaskert. En toch pretendeert datzelfde denken een heilsweg te kunnen aanduiden en ontwikkelde Spinoza een theorie van 'de beste staat. De heilsboodschap van Spinoza, de roos, lijkt alleen inzichtelijk voor wie bereid is de 'doornen' te trotseren en de harde, steile weg van ingewikkelde 'geometrische' bewijsvoeringen te bewandelen.

885

Spinoza

Spinoza
De doornen en de roos

Herman de Dijn

 

okt 2009, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870547
192 pagina's, Paperback