Dialectiek van de secularisering
Over rede en religie

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger

Dit boek vormt de neerslag van het opzienbare debat tussen filosoof en socioloog Habermas en de theoloog en (toen nog toekomstige) paus Benedictus XVI. Een richtinggevende dialoog over de geestelijke situatie van onze tijd.

Enkele jaren geleden vond er aan de katholieke academie in München een ontmoeting plaats tussen de bekende Duitse filosoof Jürgen Habermas en kardinaal Joseph Ratzinger - de toenmalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer die ongeveer een jaar later paus Benedictus XVI zou worden. Beiden - zowel de verlichtingsfilosoof als de kerkleider - onderstreepten bij die gelegenheid dat gelovigen en ongelovigen met elkaar in dialoog moeten treden en zo van elkaar kunnen leren.

In zijn bijdrage vraagt Jürgen Habermas de seculiere samenleving om op een nieuwe manier te leren omgaan met en een nieuw begrip te ontwikkelen van religieuze overtuigingen. Daarbij stelt hij luidop de vraag of de seculiere rede wel een voldoende grondslag kon vormen voor de ontwikkeling van een democratische, constitutionele staat. Ratzinger houdt op zijn beurt een pleidooi voor de noodzaak van bepaalde morele principes om een vrije samenleving in stand te houden en waarschuwt daarbij voor de gevaren van wat hij 'pathologieën van rede en religie' noemt.

De invalshoek van Habermas onderscheidt zich van het 'strijdend' en 'fundamentalistisch' atheïsme en kan daardoor een interessante eye-opener zijn voor atheïsten en bij uitbreiding voor seculiere burgers. Ratzinger onderstreept op zijn beurt dat de religie zich door de rede laat uitdagen en ermee in gesprek gaat. Een religie die het contact met de rede verliest, is gevaarlijk en kan onmenselijk worden. In het belang van beide partijen moet het gesprek tussen rede en religie worden voortgezet. Habermas en Ratzinger hebben alvast het goede voorbeeld gegeven.

Dit boek vormt de neerslag van het opzienbarende debat tussen de beroemde filosoof en socioloog Jürgen Habermas en de al even eminente theoloog en (toen nog toekomstige) paus Benedictus XVI. Een richtinggevende dialoog over de geestelijke situatie van onze tijd.

Jürgen Habermas (1929) was hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Heidelberg en Frankfurt. Hij geldt als een van de belangrijkste denkers van het naoorlogse Duitsland. In het Nederlands verscheen van hem o.m. De nieuwe onoverzichtelijkheid (1989), Na-metafysisch denken (1990) en Filosofie in een tijd van terreur (samen met J. Derrida; 2004).

Joseph Ratzinger (1927) was hoogleraar theologie in Bonn, Münster, Tübingen en Regensburg. Hij was aartsbisschop van München en Freising en vele jaren prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Sinds april 2005 is hij als Benedictus XVI hoofd van de Rooms-katholieke kerk. In het Nederlands verscheen van hem o.m. Zout der aarde (1997), De kern van ons geloof (2006), Heeft het zin christen te zijn? (2007) en Alles heeft zijn tijd (2008).

De inleider en vertalers zijn verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen.

883

Dialectiek van de secularisering

Dialectiek van de secularisering
Over rede en religie

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger

 

aug 2009, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870486
86 pagina's, Paperback