Denkbewegingen
Filosofie van de emoties

Mariėtte Willemsen

Als je terugdeinnst voor een enge hond, doe je dat doorgaans uit angst. Als je geld geeft aan een zwerver, dan laat je je vermoedelijk leiden door medelijden. Bij veel dingen die we doen of ervaren, worden we beļnvloed door onze emoties. Soms overvallen ze ons en slaan ze ons lam, maar andere keren zetten ze ons juist aan tot actie en stimuleren ze ons om iets in de wereld te veranderen.

In dit boek benadert Mariėtte Willemsen het begrip emoties vanuit filosofisch oorgpunt. Hoe belangrijk zijn emoties? Zijn ze aangeboren of aangeleerd? Bestaan er universele emoties? Hoe kunnen we emoties inzetten om iets van iemand gedaan te krijgen? Zijn emoties altijd oprecht of kun je ze veinzen?

Aan de hand van het werk van grote filosofen, onder wie Plato, Spinoza, Descartes, Nietzsche en Nussbaum, zet Willemsen op heldere wijze uiteen wat emoties zijn en wat ze teweeg kunnen brengen. Ze schrijft over horrorfilms en waarom die ons bang maken, over de emotionele kracht van speeches, en over de heersende emocultuur

Mariėtte Willemsen is één van de oprichters van Felix & Sofie.

874

Denkbewegingen

Denkbewegingen
Filosofie van de emoties

Mariėtte Willemsen

 

jan 2010, Ambo | Anthos
ISBN: 9789026321962
240 pagina's, Paperback