Tweede manifest voor de filosofie

Alain Badiou

Filosofie is alomtegenwoordig: op tv, in populaire tijdschriften, in adviescommissies van banken en overheid. De Franse filosoof Badiou schreef een aanklacht tegen deze ongewenste commercialisering.

Twintig jaar geleden schreef hij zijn eerste ‘Manifest voor de filosofie’. Daarin verzette hij zich met hand en tand tegen ‘het einde van de filosofie’, dat door veel van zijn collega-filosofen werd verkondigd. Sindsdien is de situatie grondig veranderd: de filosofie is alomtegenwoordig en wordt zelfs commercieel geëxploiteerd. Van deze ontwikkeling moet Badiou niets hebben, blijkens zijn Tweede manifest voor de filosofie.
De tegenwoordige filosofie is volgens hem weinig anders dan conservatief moralisme. Haar vertegenwoordigers lijken op de sofisten uit de Oudheid, tegen wie Socrates zich zo hevig verzette. Velen van hen zijn spreekbuis geworden van een ontaarde vorm van democratie, het ‘parlementaire kapitalisme’, dat zich door partijpolitiek en opiniepeilingen laat dicteren. De filosofie moet zich tegen dat relativisme keren, aldus Badiou, die een fel pleidooi houdt voor ‘eeuwige waarheden’ en een ‘communisme van de Idee’.

Badious ‘eerste manifest’ verscheen in vijftien talen, zijn ‘Tweede manifest voor de filosofie’ wordt inmiddels in zeven talen vertaald. In het Nederlands verschenen van hem onder meer ‘De twintigste eeuw’ (2006) en ‘Paulus: De fundering van het universalisme’ (2008).

868

Tweede manifest voor de filosofie

Tweede manifest voor de filosofie

Alain Badiou

 

apr 2010, Uitgeverij Ten Have
ISBN: 9789025960230
Paperback