Derrida
Een inleiding

Erik Oger

Jacques Derrida (1930-2000) geldt als een van de meest provocerende denkers van onze tijd. Zijn geschriften lokten en lokken nog altijd tegenstrijdige reacties uit: van beate bewondering en slaafse navolging tot radicale afwijzing en ongenuanceerde kritiek.

Zijn invloed is niet tot de filosofie beperkt gebleven, maar was en is even intens in de literatuurtheorie,m in de plastische kunsten en zelfs in de rechtstheorie.

NBD|Biblion recensie
Dit boek is een licht bewerkte en enigszins uitgebreide versie van de inleiding die Erik Oger (1943), hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Antwerpen, eerder publiceerde in de reeks Monografieen: 'Jacques Derrida' (Pelckmans / Kok Agora, 1995). De vermelding hiervan ontbreekt in de nieuwe uitgave. Maar dat laat onverlet dat het boek een toegankelijke en goed geschreven kennismaking biedt met het werk van de Franse filosoof Jacques Derrida (1930-2004). Bovendien zijn de twee toegevoegde teksten interessant: een interview uit 1997 en een hoofdstuk over de Messiaanse dimensie van de gastvrijheid waarin Derrida's Algerijns-joodse achtergrond en zijn verhouding tot denkers als Levinas centraal staan. Gaandeweg wordt de lezer ingevoerd in het moeilijk grijpbare en wijdvertakte denken van Derrida. Het resultaat is een inleiding waarin Derrida verschijnt als een filosoof die de werking van de taal diepgaand doordacht (hetgeen leidde tot omstreden begrippen als 'deconstructie' en 'differance') zonder dit los te zien van politieke issues als immigratie en discriminatie. (Biblion recensie, Desanka Kempers)

840

Derrida

Derrida
Een inleiding

Erik Oger

 

jan 2009, Boekencentrum
ISBN: 9789077070673
216 pagina's, Paperback