De Europese revolutie
Hoe de islam ons voorgoed veranderde

Christopher Caldwell

Terroristische aanslagen in Londen en Madrid, rellen in moslimwijken in de meeste grote West-Europese steden, de moord op Theo van Gogh in Amsterdam– het zijn gebeurtenissen die de autochtone Europeanen ertoe dwingen de grenzen van hun lang gekoesterde liberale waarden opnieuw te definiëren.

Caldwell beschrijft hoe in de jaren vijftig de gastarbeiders naar Europa werden gehaald zonder dat men bekend was met hun politieke en culturele achtergrond. Hij toont de gespannen wisselwerking tussen de Europese verzorgingsstaat en de tradities uit de Derde Wereld, beschrijft het fundamentele verschil in benadering van vrouwen en seksualiteit en hij onderzoekt de gevaarlijke tendens van politici om spanningen rond de islam weg te nemen door de rechten van alle burgers in te perken.
De Europese revolutie is een uiterst scherp en kritisch boek over hoe Europa de afgelopen halve eeuw definitief is veranderd en zich onder druk van vele islamitische nieuwkomers moet bezinnen op zijn nieuwe identiteit.

834

De Europese revolutie

De Europese revolutie
Hoe de islam ons voorgoed veranderde

Christopher Caldwell

 

aug 2009, Ambo | Anthos
ISBN: 9789026321054
336 pagina's, Paperback