Calvinisme en politiek
Tussen verzet en berusting

Ernst van den Hemel

Waar liggen de grenzen van religieus politiek engagement? Dit boek gaat over de politieke betekenis van het calvinisme en, op een groter vlak, de politieke vormen die religie kan aannemen. In het 500ste geboortejaar van Calvijn is de kwestie nog altijd zeer actueel.

Calvijn benadrukte dat de mens in principe te zondig is om tegen de heerser in opstand te komen, maar dat de christen onder bepaalde omstandigheden tegelijk het recht heeft om verzet te plegen. De geschiedenis van het politiek calvinisme speelt zich sindsdien af tussen deze twee polen: verzet en berusting.

Meer dan eens stond het calvinisme aan de basis van grote politieke veranderingen. Dit boek behandelt vijf van deze cruciale momenten in de geschiedenis van het calvinisme. Het sluit af met een reflectie op de huidige politieke situatie.

Over de auteur:
Ernst van den Hemel (1981) studeerde literatuurwetenschap, filosofie en Cultural Analysis aan de Universiteit Amsterdam en aan de universiteit Paris 8. Hij legt zich momenteel toe op een interdisciplinaire dissertatie over Johannes Calvijn.

830

Calvinisme en politiek

Calvinisme en politiek
Tussen verzet en berusting

Ernst van den Hemel

 

mei 2009, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085066910
184 pagina's, Paperback