Vrijheid, gelijkheid, burgerschap
Zakwoordenboek voor mensen van morgen

Fernando Savater

Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap» is een even onmisbaar als kort en scherp en uitdagend boek over een van de actueelste en heetste hangijzers van onze tijd: hoe samen te leven in een maatschappij waarin de aloude idealen van vrijheid en gelijkheid voortdurend in botsing lijken te komen met de nieuwe werkelijkheid van immigratie, integratie, ongelijkheid, intolerantie, fundamentalisme, onbegrip, tweedeling en andere onvoorziene sociale hobbels en bobbels.

Dit heldere en soms tegendraadse zakwoordenboek over modern burgerschap is onmisbaar voor iedereen die zelf wil nadenken over de moderne samenleving en die probeert beschaafd maar zonder taboes te discussiėren met alle medeburgers. Elk van de besproken kernbegrippen - zoals ,identiteit, dialoog, immigratie, politiek, tolerantie - wordt zo helder en zo redelijk mogelijk uitgelegd, omdat helderheid en redelijkheid de beste instrumenten zijn van burgers tegen de vaagheid, de dubbelzinnigheid en de onredelijkheid van hen die uit onbegrip, luiheid, zelfverrijking, fanatisme of kwaadaardigheid de democratie geen goed hart toedragen.

Dit is een klein boekje over een groot onderwerp, en dankzij de opgewekte toon en de onverschrokken aanpak van Fernando Savater, is het van belang voor iedereen die beseft dat onze toekomst in de handen ligt van vrije burgers.

829

Vrijheid, gelijkheid, burgerschap

Vrijheid, gelijkheid, burgerschap
Zakwoordenboek voor mensen van morgen

Fernando Savater

 

mrt 2009, Uitgeverij Bijleveld
ISBN: 9789061316954
79 pagina's, Paperback