Woordenschat voor verwarde politici

Herman van Gunsteren

Herman van Gunsteren analyseert in dit boek nieuwe ontwikkelingen vanuit de instituties van de politiek en de daarmee verbonden woorden en begrippen.

"In en over de politiek heerst veel verwarring. Ook is er een voortdurende roep om verandering, maar vernieuwingen leiden niet altijd tot verbeteringen en pogingen daartoe mislukken vaak. Herman van Gunsteren, hoogleraar politieke theorieen in Leiden, buigt zich in deze uitgave over dit vraagstuk. Zijn these is dat het mislukken van politieke vernieuwing te wijten is aan onvoldoende begrip van de bestaande instituties en het ontbreken van vaardigheden om er mee te werken. Het nieuwe moet vanuit het oude begrepen worden. Tevens meent hij dat politiek strijd met woorden is. De politieke woordenschat dient men af te stoffen, toegankelijk te maken en bij de tijd te brengen. Hij analyseert enkele termen zoals regiem, maatschappij en bestuur, benadrukt de belangrijke plaats van de media en doet voorstellen tot verbeteringen. Van Gunsteren, die eerder 'Stoppen' (2002; over het psychische onvermogen om met slechte gewoonten of handelingen te stoppen)* schreef, behandelt in deze uitgave een aantal vragen die zeker voor de moderne democratische burger van belang zijn. De publicatie is echter slechts toegankelijk voor lezers die door de nodige voorkennis en studie tamelijk abstracte betogen kunnen volgen."
(Biblion recensie, Drs. J.H. van Capelleveen)

825

Woordenschat voor verwarde politici

Woordenschat voor verwarde politici

Herman van Gunsteren

 

dec 2003, Uitgeverij Van Gennep
ISBN: 9789055153664
127 pagina's, Paperback