Vertrouwen in de democratie

Herman van Gunsteren

Met het vertrouwen in de democratie is het slecht gesteld. De kloof tussen burger en politiek is onverminderd groot. Burgers hebben weinig geloof in de kwaliteit van de politieke besluitvorming en politici worden herhaaldelijk voor verrassingen gesteld waarmee ze moeilijk om weten te gaan. Oplossingen voor deze situatie worden gezocht in versterking van de democratie, maar hebben degenen die meer democratie voorstaan zelf wel vertrouwen in de kwaliteit van democratische besluiten? Of denken ook zij, net als hun tegenstanders, dat democratie in wezen een beetje dom is?

In Vertrouwen in democratie bestrijdt politiek filosoof Herman van Gunsteren de stelling dat democratie 'dom' zou zijn. Van Gunsteren onderzoekt of de principes van zelforganisatie zoals die in de recente wetenschappelijke literatuur naar voren zijn gekomen toepasbaar zijn op de politiek. Het resultaat is een fascinerende zoektocht naar de aard van democratie, die een fundamenteel nieuw licht werpt op bekende politieke vraagstukken van burgerschap, representatie, verantwoording en leiderschap. Vertrouwen in democratie is een indrukwekkend pleidooi voor democratie op een moment dat deze zowel van binnen als van buiten onder grote druk staat.

823

Vertrouwen in de democratie

Vertrouwen in de democratie

Herman van Gunsteren

 

sep 2006, Uitgeverij van Gennep
ISBN: 9789055157259
207 pagina's, Paperback