50 inzichten filosofie
Onmisbare basiskennis

Ben Dupré

50 inzichten filosofie is de perfecte introductie tot de filosofie. In vijftig heldere en toegankelijke essays komen de belangrijkste filosofische inzichten van de laatste 2500 jaar aan de orde. De cruciale filosofische begrippen, gedachte-experimenten en principes worden op een toegankelijke wijze uitgelegd. Het boek legt uit wat we kunnen weten over kennis, bewustzijn, identiteit, ethiek, geloof, taal, betekenis en esthetica.

NBD|Biblion recensie:
Dit boek biedt een originele inleiding in de filosofie. In vijftig korte hoofdstukjes presenteert de schrijver vijftig centrale wijsgerige problemen op de gebieden van kennis en wetenschap, van ethiek en esthetiek, en van religie en politiek. Zijn invalshoek is Angelsaksisch, met veel aandacht voor logische breinbrekers. Elk van de vijftig stukjes staat op zich en is los van de andere te lezen, wat het boek een nogal brokkelig karakter geeft: de opbouw en de samenhang van het geheel zijn moeilijk te vinden. Dat verbrokkelde karakter wordt nog versterkt door een erg onrustige lay-out, met veel lettertypen en kaders en verspringende teksten. En dat is jammer, want de inhoud is van niveau: helder, zij het niet eenvoudig. Het boek bevat een korte verklarende woordenlijst en een register, maar helaas geen verwijzingen naar andere literatuur. (NBD|Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

814

50 inzichten filosofie

50 inzichten filosofie
Onmisbare basiskennis

Ben Dupré

 

okt 2008, Veen Magazines
ISBN: 9789085712015