De waarheid is niet altijd welkom
Over filosofie

Arthur Schopenhauer

In De waarheid is niet altijd welkom zijn twee opstellen van Schopenhauer bijeengebracht waarin hij filosofie als vak en de geschiedenis van de filosofie onder de loep neemt.

In zijn heldere en spitse stijl leert Schopenhauer dat het filosoferen moet uitgaan van de eigen ervaring. Hij houdt een vurig pleidooi voor het lezen van de grote filosofen zlef, men moet zich niet beperken tot wat anderen over hun werk hebben gedebiteerd. En uiteindelijk gaat het erom zelf te leren filosoferen. Dat vereist moed, want men mag geen enkele vraag uit de weg gaan en dient alles wat vanzelfsprekend lijkt, op te vatten als een probleem.
In het tweede opstel geeft Schopenhauer een beknopte geschiedenis van de filosofie, die begint bij de oude Grieken en eindigt bij zijn egen werk. De lezer maakt zo op hoogst originele manier kennis met de belangrijkste gedachten van grote filosofen, en krijgt tevens een indruk van de wijze waarop Schopenhauers eigen filosofie tot stand is gekomen.

812

De waarheid is niet altijd welkom

De waarheid is niet altijd welkom
Over filosofie

Arthur Schopenhauer

 

mrt 2009, Wereldbibliotheek
ISBN: 9789028422933
144 pagina's, Paperback