Ethiek en sublimatie
Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan

Paul Moyaert

In zijn fascinerende seminaire over ethiek gaat Jacques Lacan uit van de teloorgang van de idee dat de zedenwet als een natuurwet kan worden begrepen: de morele regels liggen niet langer in het verlengde van een natuurlijke ordening van onze verlangens en sluiten niet rechtstreeks aan bij behoeften en noden.

Hij treedt er in discussie met Aristoteles, het utilitarisme en Kant, en laat zich behalve door zijn eigenzinnige interpretatie van Freuds lustprincipe onder andere ook inspireren door Sades fantasma van een boosaardige absolute Ander.

Ethiek en sublimatie is zowel een studie over de ethiek van Lacan als een wijsgerige verkenning naar aanleiding van Lacans denken. Het boek vormt dan ook een uitstekende gids voor degenen die nader kennis willen maken met het denken van Jacques Lacan.

81

Ethiek en sublimatie

Ethiek en sublimatie
Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan

Paul Moyaert

 

1994, SUN
ISBN: 9789061684060
232 pagina's, Paperback