De berechting van Claudius

Seneca

Dit boek bevat een becommentarieerde vertaling van de beroemde, aan Seneca toegeschreven satire op de vergoddelijking van de Romeinse keizer Claudius (10 v. Chr.-54 na Chr.).

'De verpompoening van de goddelijke Claudius' (zoals de titel letterlijk vertaald luidt) is een spotschrift vol venijn en karikaturale vertekening, maar tegelijkertijd historisch buitengewoon interessant, omdat het inzicht biedt in de toenmalige spanningsverhouding tussen keizer en senaat en meer in het algemeen in de politieke en maatschappelijke verhoudingen binnen het vroege principaat.
Daarnaast vormt het voor o.m. aanstaande en praktiserende juristen een uiterst vermakelijke illustratie van het denken over en de omgang met het recht op wereld-, hemel- en onderwereldniveau.

8

De berechting van Claudius

Seneca

 

2001, Kok Agora
ISBN: 9789039108093
77 pagina's, Paperback