Het esthetische denken
De verdeling van het zintuiglijk waarneembare. Esthetiek en politiek; Het esthetisch onbewuste

Jacques Rancière

In Het esthetische denken zijn twee boeken over esthetiek van de Franse filosoof Jacques Rancière samengebracht.

Het delen van het zintuiglijk waarneembare plaatst kunst in het domein van de esthetiek en herinnert eraan dat esthetiek, als het denken over het zintuiglijk waarneembare, vanaf de klassieke oudheid steeds nauw was verbonden met politiek. In Het esthetische onbewuste laat Rancière zien hoe Freud zijn psychoanalytische theorie illustreerde met voorbeelden uit kunst en literatuur. Tegelijk maakt hij duidelijk dat het freudiaanse onbewuste en het esthetische onbewuste twee loten zijn aan dezelfde stam, die van het esthetische denken.

NBD|Biblion recensie:
Jacques Rancière, emeritus hoogleraar filosofie in Parijs, is een eigenzinnig denker. Hij beweegt zich op tal van wijsgerige deelgebieden, maar op een manier die het moeilijk maakt om hem te plaatsen. Het zijn immers juist de grenzen van die deelgebieden die hij opzoekt en vervolgens in twijfel trekt, waardoor ze ineens hun vanzelfsprekendheid verliezen en nieuw inzicht mogelijk maken. In dit boekje (er is nog niet eerder iets van hem in het Nederlands vertaald) doet hij dat in twee essays over de grenzen tussen esthetica, politiek en psychoanalyse. Zoals veel Franse filosofen gaat ook hij er vanuit dat de lezer gepokt en gemazeld is in het betreffende jargon. Gelukkig bevat het boekje een inleidend essay over Ranciere, en is er gelijktijdig een bijbehorend boekje verschenen, 'Grensganger tussen disciplines'* met drie essays en een interview. Bevat index en bibliografie. (NBD|Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

798

Het esthetische denken

Het esthetische denken
De verdeling van het zintuiglijk waarneembare. Esthetiek en politiek; Het esthetisch onbewuste

Jacques Rancière

 

nov 2007, Uitgeverij Valiz
ISBN: 9789078088141
195 pagina's, Paperback