Deleuze
Het geroep van het zijn

Alain Badiou

De Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) behoort tot de meest oorspronkelijke denkers van de twintigste eeuw. Zijn werk heeft niet alleen tal van hedendaagse filosofen be´nvloed, maar vormt ook een inspiratiebron voor veel literatoren en kunstenaars. In deze beknopte monografie geeft de spraakmakende filosoof Alain Badiou een kritische inleiding tot het werk van zijn beroemde voorganger.

Wie gewend is Deleuze te beschouwen als de apostel van het verlangen en van de veelvormigheid, moet Badiou's boek wel zien als een opzettelijke provocatie. Op grond van een kritische herlezing van Deleuzes geschriften komt Badiou tot de conclusie dat Deleuze niet de 'dionysische denker van het worden' is waarvoor hij zichzelf hield en vervolgens ook door zijn lezers gehouden werd. Integendeel, uit veel blijkt dat hij ten diepste een ascetisch denker van het zijn en van de eenheid was. Dat Deleuze er maar niet in slaagde zijn zelfverklaarde anti-platonisme gestand te doen, strekte hem volgens Badiou tot eer. 'Misschien is het niet het platonisme dat we achter ons moeten laten', zegt Badiou, 'maar veeleer het als vanzelfsprekend opgevatte anti-platonisme dat zo kenmerkend is voor onze tijd.'

Dit boek is mede gebaseerd op een uitgebreide correspondentie tussen Deleuze en Badiou in Deleuzes laatste levensjaren, toen zij beiden hun oude politieke en filosofische meningsverschillen opzij zetten om zich te richten op gemeenschappelijke problemen in hun werk. Badiou's grondige herlezing van Deleuzes werk leidt tot een radicale herziening van de gangbare interpretaties en biedt een aantal belangrijke nieuwe inzichten die ook de meest doorgewinterde Deleuze-lezer zullen verrassen.

791

Deleuze

Deleuze
Het geroep van het zijn

Alain Badiou

 

nov 2006, Boekencentrum
ISBN: 9789077070871
176 pagina's, Ingenaaid