Ethiek
essay over het bewustzijn van het kwaad

Alain Badiou

Met de vertaling van De ethiek van Alain Badiou is nu een belangrijk en controversieel denker voor Nederland toegankelijk. Badiou pleit tegen de mensenrechten, maar voor de mens.

Ethische vraagstukken bepalen meer dan ooit de koers van het politieke en wetenschappelijke debat. Alain Badiou vaagt de gemakzuchtige aannames weg die achter deze ethische trend schuilgaan. Hij hekelt de verschijningsvormen van de ‘ethische ideologie’: de doctrine van de mensenrechten, de ‘humanitaire inmenging’, het slachtofferisme, het cultureel relativisme. Hij betoogt met kracht van argumenten dat een ethiek die uitgaat van een universeel Subject en een evident Kwaad een weerzinwekkende vorm van ‘westerse’ zelfingenomenheid legitimeert.

Behalve een pamflet tegen de heersende ethische doctrine is De ethiek ook een schets van een alternatieve opvatting van het ethische – een ethiek van ‘trouw’ aan ‘waarheden’ (in politiek, kunst, wetenschap of liefde). Badiou pleit voor een bijzondere vorm van universalisme, die vasthoudt aan de idee van het Goede als horizon van de oordeelsvorming en zich verzet tegen het nihilisme van het absolute Kwaad. Het Kwaad – als terreur, verraad of rampzaligheid – kan volgens hem alleen vanuit het streven naar het Goede worden bepaald.

De ethiek is een aanstekelijke denkoefening waarin filosofische vindingrijkheid en politiek engagement elkaar voortdurend aanjagen. Badious werk komt als geroepen om de filosofie te bevrijden uit de impasse van het postmoderne anything goes en om antwoorden te helpen vinden op de politieke vragen van onze tijd.

788

Ethiek

Ethiek
essay over het bewustzijn van het kwaad

Alain Badiou

 

mrt 2005, IJzer
ISBN: 9789074328791
143 pagina's, Paperback