Waarom is er iets en niet niets?
Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten

Leszek Kolakowksi

Kan de natuur ons gelukkig maken? Kunnen we iets weten? Wat is rechtvaardigheid? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat is de bron van waarheid? Is het mogelijk dat God niet bestaat? Kunnen we werkelijk geloven wat we zien?

Kolakowski heeft een originele manier gevonden om met deze filosofische vraagstukken om te gaan. In een reeks briljante essays laat hij achtereenvolgens alle grote denkers uit de westerse traditie - van Socrates tot Thomas van Aquino, van Descartes tot Nietzsche en Heidegger - aan het woord. Ieder krijgt een van de kernvraagstukken van de filosofie voorgelegd, waarmee hij zich indringend heeft beziggehouden. Zo krijgt de lezer een indruk van de geschiedenis van de wijsbegeerte zowel als van de belangrijkste filosofische problemen, problemen die ook ons eigen leven, denken en doen raken. Om dit duidelijk te maken, besluit Kolakowski elk essay met een vraag aan de lezer, waarover deze zelf zou kunnen gaan nadenken.

Leszek Kolakowski (1927) was van 1958 tot 1969 hoogleraar aan de universiteit van Warschau en was vanaf 1970 tot aan zijn emeritaat in 1995 verbonden aan All Souls College in Oxford. Hij is de auteur van een indrukwekkend oeuvre waarvoor hij meerdere malen werd onderscheiden, o.a. met de Erasmusprijs (1983), de John Kluge Prijs (een soort Nobelprijs voor filosofen; 2006) en de Jeruzalemprijs (2007). Veel van zijn boeken werden in het Nederlands vertaald, meer recent o.a. Over het alledaagse leven (2000), Bergson (2003) en Wilt u achteruit naar voren gaan! Essays van een conservatief-liberaal-socialist (2007). In Polen verschenen onlangs twee delen van Kolakowski's intellectuele memoires, 'Interessante tijden, turbulente tijden' (vraaggesprekken met Zbigniew Mentzel).

'Ik heb dit boek met stijgende bewondering gelezen; elk hoofdstukje met tussenpozen gesavoureerd. Met tussenpozen, want zijn portretten zijn prachtig geschreven, maar wel compact en moeten, als porties krachtvoer, met zorg worden gedoseerd.' (Maarten van Buuren in De Groene Amsterdammer).

774

Waarom is er iets en niet niets?

Waarom is er iets en niet niets?
Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten

Leszek Kolakowksi

 

sep 2009, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870394
240 pagina's,