Een verlangen naar ontroostbaarheid
Over leven, kunst en dood

Patricia de Martelaere

Een verlangen naar ontroostbaarheid bevat twaalf essays over wezenlijke onderwerpen als leven en dood, kunst, schrijven, spreken en lezen, over 'de kleur van klanken', over 'fictie' in de literatuur en 'het dagboek en de dood'.

Wittgenstein is een van de telkens terugkerende namen, Freud een andere; Friedrich Nietzsche is de vrijwel onzichtbare toeschouwer. Zoals Herman de Coninck schrijft in het Nieuw Wereldtijdschrift: 'Patricia de Martelaere is de enige filosofe in dit taalgebied die van filosofie niet alleen iets onacademisch, iets begrijpelijks, maar ook iets aangrijpends kan maken. Denken is een ramp. De essays van De Martelaere zijn rampenplannen.'

NBD|Biblion recensie:
De schrijfster (1957-2009) was hoogleraar wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit van Brussel en redactrice van Dietsche Warande en Belfort. Zij heeft enkele romans geschreven (onder andere 'De staart', 1993). In deze bundel essays is zij met name als filosofe aan het woord. De twaalf essays zijn, op een na, reeds eerder gepubliceerd. Opvallend is dat in de verschillende essays een beperkt aantal onderwerpen aan de orde komt. Onderwerpen zijn: wat is literatuur?, wat is de relatie tussen 'werkelijkheid' en 'fictie'?, waarom schrijven met name schrijvers dagboeken?, de zelfmoord, Wittgenstein en Freuds opvattingen over melancholie en de dood. Een kenmerk van haar essays is dat De Martelaere geen afgerond betoog geeft. Ze werpt een probleem op en geeft vervolgens enkele gedachten over dit probleem; een afrondende opvatting wordt aan de lezer overgelaten. Zij schrijft op een toegankelijke wijze voor een breed intellectueel publiek. Het boek werd bekroond met de J. Greshoff-prijs.

767

Een verlangen naar ontroostbaarheid

Een verlangen naar ontroostbaarheid
Over leven, kunst en dood

Patricia de Martelaere

 

aug 2007, J.M. Meulenhoff
ISBN: 9789029079983
171 pagina's, Paperback