Het theater van de Staat
Oranje, Windsor en de moderne monarchie

Jaap van Osta

De monarchie is tegenwoordig helemaal 'in', maar de geschiedenis van de hedendaagse monarchie is nooit onderwerp van serieuze studie geweest. Met dit boek komt daar verandering in.

Met dit boek komt daar verandering in.
In de negentiende eeuw, toen de sociaal-democratie zich aandiende, moesten de monarchen om te overleven steun zoeken bij het volk. Zij traden daarom naar buiten. Het koningschap werd voor het eerst zichtbaar gemaakt en als menselijk instituut wekte het al heel vroeg sterke gevoelens van trouw en identificatie bij het volk. Het koningschap raakte weliswaar zijn politieke functie kwijt, maar als nationaal symbool functioneerde het uitstekend.
Deze ontwikkeling van fundament naar ornament kende in Nederland en Groot-BritanniŽ een totaal verschillende uitkomst. De wereldwijde opmars van het Britse Rijk leidde in Groot-BritanniŽ tot het ontstaan van een verheven, ceremoniŽle monarchie van pomp and circumstance. In Nederland ontstond een volksmonarchie die als bindmiddel fungeerde in een land dat door de verzuiling uiteen dreigde te vallen. Tegenover de Britse voorkeur voor groots opgezette staatsrituelen staat nog altijd de Nederlandse gewoondoenerij van 'de koningin op de fiets'. Jaap van Osta schetst de ontwikkeling in beide landen aan de hand van kleurrijke verhalen en spraakmakende historische figuren.
Jaap van Osta (Roosendaal, 1950) is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Universiteit van Utrecht. In 1982 verscheen zijn proefschrift De Europese monarchie. Het Britse en Duitse model. Daarna volgden nog meer publicaties over de moderne monarchie, waaronder in 1995 Drie vorstinnen. Brieven van Emma, Wilhelmina en Juliana.

76

Het theater van de Staat

Het theater van de Staat
Oranje, Windsor en de moderne monarchie

Jaap van Osta

 

1998, Wereldbibliotheek
ISBN: 9789028418226
287 pagina's, Paperback