De innerlijke ervaring

Maarten van Buuren

Maarten van Buuren is een persoonlijk en uitdagend essayist, die zijn denkwerk verricht op het snijpunt van filosofie, literatuur en beeldende kunst. De innerlijke ervaring is de neerslag van zijn onderzoek naar de essentie van de moderne mystieke of extatische ervaring.

Zijn fascinatie voor de menselijke ervaring na de dood van God en voor de schoonheid van het onvolmaakte zijn krachtige motieven in zijn essays. Deze essays over waarneming, beeld en geheugen bieden een schitterende, panoramische beschrijving van de aard en de werking van de innerlijke ervaring. Maarten van Buuren is een vruchtbaar schrijver, en een veelzijdig vertaler van onder anderen Émil Cioran (Bestaan als verleiding), Paul Valéry (De macht van de afwezigheid), François de La Rochefoucauld (Maximen).

Hij is hoogleraar moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, van hem is een zevendelige CD-reeks verschenen met hoorcolleges over Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust.


NBD|Biblion recensie:

Bundeling van merendeels eerder verschenen essays (1993-2004) van de auteur/hoogleraar Franse letterkunde/vertaler met als rode draad zijn persoonlijke zoektocht naar de essentie van de moderne mystiek-innerlijke ervaring op het grensvlak tussen filosofie, literatuur, beeldende kunst en film. De samenhang hierin tussen waarneming, beeld en geheugen verkent hij op een grondige, toegankelijke, heldere, diepgaande en persoonlijke wijze. Het eerste deel behandelt de grensoverschrijdende ervaring (via onder meer geweld, wraak en extatisch verlangen). Het tweede deel bevat essays over drie literaire 'mystici zonder god': Robert Musil (mystiek), Paul Valery (taal, kunst en geheugen) en Marcel Proust (een schitterende exercitie over de samenhang van beelden en bewustzijn, gepersonificeerd in zijn epiloog). In het laatste deel belicht hij 'de schoonheid van het onvolmaakte': het verval van het kunstwerk, de Christusnavolging van Van Gogh en de kladjes van de dichter Achterberg. Andere pluspunten zijn de vele interdisciplinaire verbanden en de aansprekende illustraties (in zwart-wit).
(NBD|Biblion recensie, J. Hodenius)

756

De innerlijke ervaring

De innerlijke ervaring

Maarten van Buuren

 

mrt 2007, Historische Uitgeverij
ISBN: 9789065544735
168 pagina's, Paperback