Geloof en rede
Opstellen naar aanleiding van de encycliek 'Fides et ratio'

Peter Jonkers & Rudi te Velde

De bijdragen aan deze bundel hebben als overkoepelend thema: een bezinning over de verhouding tussen geloof en rede.

Zij zijn geschreven door vijf filosofen en één theoloog, werkzaam aan de Theologische Faculteit Tilburg en de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. De rode draad die door alle bijdragen loopt is die van een kritiek op het waarheidsbegrip van de moderne wijsbegeerte en de positieve wetenschap. Hiermee wordt gedoeld op een wijze van denken die de waarheid restloos meent te bezitten en die haar via empirische controle of wiskundige formalisering eenduidig meent vast te kunnen leggen

75

Geloof en rede

Geloof en rede
Opstellen naar aanleiding van de encycliek 'Fides et ratio'

Peter Jonkers & Rudi te Velde

 

2000, Damon
ISBN: 9789055730704
144 pagina's, Ingenaaid