De geest van Pim
Het gedachtegoed van een politieke dandy

Dick Pels

De geest van Pim beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van Pim Fortuyn als politieke en media-intellectueel, vanaf zijn Groningse jaren tot en met de LPF-campagne en de moord. Het boek laat zien hoe de bekende thema's uit zijn politieke campagne zich gevormd hebben gedurende een lange intellectuele en politieke ontwikkeling.

Winnaar van de Socrateswisselbeker 2004 voor het meest prikkelende filosofieboek.

Ruim een jaar na de door Pim Fortuyn ontketende kiezersopstand van 15 mei 2002 lijkt de politiek grotendeels teruggekropen in zijn Haagse schulp. Was het fortuynisme dan niet meer dan een boze droom? Kan het in de herinnering worden bijgezet als een populistische oprisping die wel een kortstondige massahysterie maar gelukkig geen blijvende schade heeft veroorzaakt? Was het zogenaamde 'gedachtegoed' van onze 'polder-Mussolini' niet meer dan een samenraapsel van ideeŽn, slechts bijeengehouden door rancuneuze zelfoverschatting en een niets ontziende wil tot de macht?
De geest van Pim beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van Pim Fortuyn als politieke en media-intellectueel, vanaf zijn Groningse jaren tot en met de LPF-campagne en de moord. Het boek laat zien hoe de bekende thema's uit zijn politieke campagne zich gevormd hebben gedurende een lange intellectuele en politieke ontwikkeling. Dick Pels betoogt dat de werkelijke uitdaging van het fortuynisme nog onvoldoende is aangegaan en dat de ernst van de populistische kritiek op het politieke establishment nog niet in zijn volle omvang is erkend. Zo komt hij tot een evaluatie van Fortuyns politieke erfenis: welke denkbeelden en stijlelementen zijn interessant voor een nieuwe politieke cultuur en welke moeten worden bekritiseerd of bestreden?
Dick Pels was tot voor kort hoogleraar sociologie aan Brunel University in Londen en is nu werkzaam als freelance publicist. Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op de opkomst van de celebrity-cultuur in politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Hij schreef onder andere Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit (1987) en Het democratisch verschil. Jacques de Kadt en de nieuwe elite (1993).

NBD|Biblion recensie:
Het kortstondige fenomeen Pim Fortyn blijft boeien. Hij was reeds het onderwerp van een aantal publicaties waarin vooral zijn optreden in de rumoerige periode 2001/2002 centraal stond. Dick Pels, tot voor kort hoogleraar sociologie aan de Brunel University in Londen en nu freelance publicist, bewandelt een andere weg. Hij geeft in deze uitgave een inventarisatie van de politieke en maatschappelijke ideeen van Fortuyn, die begon als marxist, vervolgens sociaal-democraat werd en min of meer als neo-liberaal eindigde. Veel aandacht besteedt Pels aan zijn stijl van optreden, de rol van de media en het populisme, waarbinnen deze politicus ook geplaatst kan worden. Deze poging tot een systematische verkenning van het gedachtegoed van Fortuyn is de meerwaarde van deze studie. Deze uitgave met enkele zwartwitfoto's, die tot stand gekomen is met steun van het Fonds voor bijzondere journalistieke projecten, is bestemd voor lezers met politieke belangstelling en met name het verschijnsel Fortuyn. Zij moeten wel de nodige achtergrondkennis hebben. Pels schreef eerder onder andere 'Macht of eigendom?' (1987) en 'Het democratische verschil' (1993). (Biblion recensie, Drs. J.H. van Capelleveen)

733

De geest van Pim

De geest van Pim
Het gedachtegoed van een politieke dandy

Dick Pels

 

2003, Ambo | Anthos
ISBN: 9789041407672
316 pagina's, Paperback