Geografie van goed en kwaad
Historische essays

Andreas Kinneging

Net als Vermeers geograaf, tracht de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging de wereld in kaart te brengen. Niet de wereld van landen en zeeŽn, maar die van goed en kwaad, van beschaving en barbarij, van vrijheid en tirannie.

Winnaar van de Socrateswisselbeker 2006 voor het meest prikkelende filosofieboek.

Het boek opent met een verdediging van de klassieke deugdethiek. Vervolgens komt de vraag aan de orde wat nu eigenlijk een goede samenleving is. De fundamentele rol van gezin en familie wordt beschreven, alsook die van andere maatschappelijke verbanden. De markteconomie wordt tegen het licht gehouden, de onmisbaarheid ervan, maar ook de gevaren en grenzen. Ten slotte wordt de staat in ogenschouw genomen. Zonder sterke staat heerst anarchie. Mar de sterke staat kan zelf ook gemakkelijk een gevaar worden, wanneer hij tirannieke trekken ontwikkelt. Hoe kunnen orde en vrijheid worden behouden? Kinneging gaat in zijn esays op zoek naar antwoorden op de vragen van goed en kwaad waarvoor wij ons in deze tijd gesteld zien. Een zeer actueel boek over wat in hoge mate tijdloze kwesties zijn.

NBD|Biblion recensie:
Dit boek is eigenlijk een verzameling en bewerking van verschillende reeds eerder verschenen geschriften van de schrijver (1962, hoogleraar rechtsfilosofie, mede-oprichter van de conservatieve Edmund Burke-stichting en bekend woordvoerder van 'nieuw rechts'). Volgens de schrijver zelf bevat het zware kost die alleen in volle rust bestudeerd kan worden. Deze opgave is vandaag voor velen te veel gevraagd zijn door de zoals hij zegt heersende oppervlakkigheid in pers, onderwijs, universiteit en politiek. Aanvankelijk was Kinneging een fan van de ideeen van de Verlichting. Door zijn studie van de klassieken en het vroege christendom kreeg hij echter veel kritiek op het aan de Verlichting eigen optimisme en bekeerde hij zich tot het conservatisme, dat de mens van nature geneigd acht tot alle kwaad. Geneigd, niet gedoemd! Hij moet hulp zoeken om goed te leren leven. Het is duidelijk dat de liberalen op de positie en de taak van sociale verbanden, vooral van de staat, een heel andere kijk hebben dan de conservatieven. De schrijver meent dat we terug moeten naar onze bronnen: Oudheid en het vroege chistendom. Boeiende maar niet eenvoudige bijdrage tot de gedachtevorming rond het neoconservatisme. (NBD|Biblion recensie, Redactie)

732

Geografie van goed en kwaad

Geografie van goed en kwaad
Historische essays

Andreas Kinneging

 

2005, Uitgeverij het Spectrum
ISBN: 9789027428257
533 pagina's, Hardcover