De sublieme historische ervaring

Frank Ankersmit

De sublieme historische ervaring is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen.

Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2008 voor het meest prikkelende filosofieboek.

In De sublieme historische ervaring bekritiseert Ankersmit de theoretische benaderingen in de filosofie en de geschiedschrijving van de afgelopen eeuw, die geen ruimte hebben gelaten voor de ervaring. Hij koppelt vervolgens Huizinga's idee van de historische sensatie aan het besef van de verloren tijd, en tilt beide op naar de sublieme historische ervaring.

NBD|Biblion recensie:
Geschiedfilosofische studie, waarin Ankersmit, hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis te Groningen, het begrip historische ervaring beziet vanuit het perspectief van zowel de filosofie als de geschiedbeoefening. Na de Romantiek liet de westerse filosofie weinig ruimte meer voor het begrip ervaring, terwijl toch al onze kennis hieruit voortkomt. De geschiedbeoefening raakte gefixeerd op de waarheid en de ervaring raakte hieraan ondergeschikt. Dit boek is een reactie op deze traditie en pleit voor rehabilitatie van de historische ervaring. Ankersmit laat zien hoe befaamde historici de ervaring voelbaar maakten voor hun publiek. Aldus blijkt geschiedenis een empirische discipline en de ervaring een historische categorie. Hierbij wint de mentale worsteling van de historicus met verleden en heden aan belang. Op allerlei gebieden zien we tegenwoordig de waardering voor de ervaring van de geest naast die van de zintuigen groeien. Dit boek zal ertoe bijdragen dat in de geschiedbeoefening de historische ervaring een eigen plaats gaat krijgen. Met talrijke voetnoten, enkele afbeeldingen in zwart-wit en registers op zaken en personen. (NBD|Biblion recensie, Drs. J. Kleisen)

731

De sublieme historische ervaring

De sublieme historische ervaring

Frank Ankersmit

 

apr 2007, Historische Uitgeverij
ISBN: 9789065541130
432 pagina's, Hardcover