In dubio
Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen

Rob Wijnberg

Heeft vrijheid van meningsuiting grenzen, en zo ja, waar liggen die dan? Die vraag heeft het openbare discours in Nederland nu al jaren in zijn greep. In dubio is een gewaagde poging die vraag definitief te beantwoorden.

In een kort maar krachtig betoog laat Rob Wijnberg zien dat vrijheid van meningsuiting eigenlijk een onmogelijke vrijheid is: een vrijheid die grenzen vereist, maar tegelijkertijd juist die grenzen verwerpt. In een wervelend tempo, maar met oog voor gedegen argumentatie, verdedigt Wijnberg ieders recht van spreken. Of het nu gaat om een oproep tot het verbieden van de koran, een pleidooi voor de legalisering van pedofilie of het domweg uitschelden van een ambtenaar in functie: het vrije woord wint altijd. Want vrijheid van meningsuiting is méér dan slechts het recht om te beledigen; het is het recht om te twijfelen. Aan alles.

NBD|Biblion recensie:
Sinds ongeveer 2001 is in Nederland in het politiek en maatschappelijk debat het vraagstuk van de (grenzen van de) vrijheid van meningsuiting centraal komen te staan. Tegenstrijdig genoeg grijpen politici en opiniemakers soms de vrijheid van meningsuiting aan om anderen het zwijgen op te leggen. Van de hand van de jonge filosoof en redacteur van NRC Handelsblad Wijnberg is een sterk filosofisch getinte bijdrage aan het debat verschenen. Mede aan de hand van tal van aan de actualiteit ontleende voorbeelden verdedigt Wijnberg de stelling dat vrijheid van meningsuiting een in wezen onmogelijke vrijheid is: de grenzen van vrijheid van meningsuiting kunnen niet worden vastgesteld, want die grenzen zijn tegelijkertijd het onderwerp van discussie. Ultiem is vrijheid van meningsuiting het recht om aan alles, inclusief de heersende normen, te twijfelen. Met verwijzingen naar gebruikte literatuur in de eindnoten. (NBD|Biblion recensie, Dr. H.W. Bomert)

730

In dubio

In dubio
Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen

Rob Wijnberg

 

mrt 2010, Uitgeverij Prometheus
ISBN: 9789044616385
142 pagina's, Paperback