Humaniteit
Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme

Koo van der Wal

Humaniteit kan als de centrale idee van het humanisme beschouwd worden. Niet dat het op die idee het alleenrecht bezit. Maar het humanisme, het woord zegt het al, heeft wel een speciale relatie tot het humanum, dat wat de mens tot mens stempelt.

In dit boek wordt een pleidooi gevoerd voor een herijking van de idee van het humanum. Het schetst de contouren van een notie van humaniteit die een positieve relatie tot de natuur inhoudt, getekend is door een sociaal ingekleurde autonomie met een menselijk gezicht en die een ander venster op de zinproblematiek opent door het menselijk zoeken naar zin in te bedden in een spiritueel te noemen kader.

NBD|Biblion recensie:
In dit boek gaat Koo van der Wal, emeritus-hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op zoek naar een herijking van het humanistische gedachtegoed. Volgens Van der Wal beantwoordt het traditionele humanisme, met zijn mechanische wereldbeeld, activisme en antropocentrisme, niet voldoende aan bepaalde nieuwe maatschappelijke vraagstukken. De auteur noemt er drie: de verstoorde relatie met de natuur, de verkilling en verharding van tussenmenselijke verhoudingen, en de spirituele armoede. Op elk van deze probleemsferen geeft de auteur perspectieven voor een eigentijds humanisme. Zo pleit hij voor een openheid die de moderne vervreemding tussen mens en natuur overstijgt, en komt hij op voor een relationeel vrijheidsbegrip, waarin vrijheid zich slechts realiseert in solidariteit met anderen. De derde herijkingsfactor is een acceptatie van enkele belangrijke bronnen van zinervaring. In een (al te) korte slotbeschouwing gaat de auteur nog in op de verhouding tussen politiek en levensbeschouwing. Een vurig en aanstekelijk pleidooi voor een eigentijds humanisme. Met eindnoten.

(NBD|Biblion recensie, Redactie Vlabin-VBC)

729

Humaniteit

Humaniteit
Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme

Koo van der Wal

 

juni 2008, Boekencentrum
ISBN: 9789086870356
90 pagina's, Paperback