De rivier van Herakleitos
Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte

Etienne Vermeersch & Johan Braeckman

Wijsbegeerte, zei Bertrand Russell, is een hardnekkige poging om zo helder en redelijk mogelijk te denken. De rivier van Herakleitos bespreekt de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte met Russells omschrijving als rode draad.

Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Popper, Rorty en vele anderen passeren de revue en worden in hun context geplaatst. Bovenal maken de auteurs duidelijk welke problemen deze filosofen bezighielden en hoe ze die probeerden op te lossen.
De ontwikkeling van de experimentele methode in de zeventiende eeuw maakte het mogelijk om veel wijsgerige problemen wetenschappelijk aan te pakken. Dat betekende niet dat de wijsbegeerte overbodig werd. Tot vandaag zijn er talloze problemen van ethische, politieke en kennistheoretische aard, waarvan men niet weet hoe men ze strikt wetenschappelijk kan oplossen. Sommigen leiden hieruit af dat onze antwoorden steeds relatief zijn. Maar het behoort net tot de taak van de filosofie op zoek te gaan naar een rationele en objectieve aanpak, ondanks het gebrek aan een wetenschappelijke methode. Tegelijk moet het wijsgerig onderzoek aantonen hoe drogredenen ontstaan, hoe kennis soms verkeerd of onvoldoende gefundeerd wordt en hoe men tot onterechte conclusies komt en verkeerde verbanden legt.
De rivier van Herakleitos beschrijft, op eigenzinnige wijze, hoe de grootste filosofen dat deden en daarbij vaak gebruikmaakten van, of zich spiegelden aan, de wiskunde en wetenschappen van hun tijd.

Etienne Vermeersch (1934) studeerde klassieke filologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij doceerde er diverse filosofische vakken en was ook vicerector. Hij publiceerde ondermeer De ogen van de Panda en Van Antigone tot Dolly. In 2008 werd hij door Knack verkozen tot meest invloedrijke intellectueel in Vlaanderen.
Johan Braeckman (1965) studeerde wijsbegeerte en menselijke ecologie aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de University of California. Hij doceert aan de Universiteit Gent en was 'Socrates hoogleraar' aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde boeken over bio-ethiek, Darwin en de evolutietheorie.

NBD|Biblion recensie:
In dit boek geven twee bekende hoogleraren filosofie van de Universiteit Gent, Etienne Vermeersch (emeritus) en Johan Braeckman, een overzicht van de westerse filosofie. De auteurs zijn zo objectief mogelijk in de weergave van de verschillende opvattingen, maar maken wel een subjectieve inschatting van de waarde en het belang ervan. Hun zoektocht wordt geleid door de vraag naar rationaliteit. Het verhaal begint in de oudheid en loopt verder over de groei van de natuurwetenschappen, de moderne filosofie, het Duitse idealisme, de grote ideologieŽn en de ontwikkeling van de wetenschap. Daarna komen Schopenhauer, het positivisme en relativisme, en Nietzsche aan bod. Voor de twintigste eeuw wordt ingegaan op het logisch empirisme, de taalfilosofie, de kritische filosofie van de Frankfurter Schule, de fenomenologie, het existentialisme en het postmodernisme. Ten slotte zijn er actuele beschouwingen over onder meer de milieu- en dierenrechtenfilosofie. Een verhelderend inleiding van de belangrijkste tendensen in het filosofische veld. Met een selectieve bibliografie en een personen- en zakenregister. (NBD|Biblion recensie, Redactie Vlabin-VBC)

728

De rivier van Herakleitos

De rivier van Herakleitos
Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte

Etienne Vermeersch & Johan Braeckman

 

okt 2008, Uitgeverij Houtekiet
ISBN: 9789089240354
440 pagina's, Paperback