Over de zin van nut
Een filosofisch essay

Peter Venmans

De moderne mens is gesteld op efficiŽntie. We willen dat problemen worden aangepakt en voelen ons verantwoordelijk voor het goed functioneren van de wereld. Als we geconfronteerd worden met onrecht kunnen we ons moeilijk voorstellen dat we niets zouden doen. Onze cultuur is door en door utilitair en pragmatisch: gericht op nuttigheid en op het oplossen van problemen.
Maar wat vormt nu eigenlijk het probleem van het probleemoplossende denken? Wat is de zin van nut?

Peter Venmans gaat op zoek naar de filosofische bronnen van ons pragmatische levensdoel. Hij vindt die bij Engelse utilitaristen zoals Jeremy Bentham en John Stuart Mill, en bij hun Amerikaanse tegenhangers John Dewey en Richard Rorty.

NBD|Biblion recensie:
Onze cultuur is doortrokken van denken in termen van nut. Alles dat wij doen, moet ergens goed voor zijn, al onze instituten en al onze bedrijven moeten voortdurend worden doorgemeten om te kijken of ze wel optimaal functioneren en maximale winst opleveren. Dit denken in termen van resultaat, van efficientie, van maximaal geluk staat centraal in twee wijsgerige stromingen: enerzijds het voornamelijk Engelse utilisme, en anderzijds het voornamelijk Amerikaanse pragmatisme. Peter Venmans bespreekt beide stromingen, met enerzijds Bentham en Mill, en anderzijds Dewey en Rorty als centrale figuren. En ondanks alle aandacht die hij geeft aan de eenzijdigheid van denken in termen van nut, eindigt hij toch met een pleidooi voor een verruimd pragmatisme. Helder geformuleerd, zeer leesbaar voor een breed publiek en voorzien van index en literatuurlijst. (NBD|Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

727

Over de zin van nut

Over de zin van nut
Een filosofisch essay

Peter Venmans

 

mrt 2008, Atlas
ISBN: 9789045006307
302 pagina's, Paperback