Gevoelige ideeŽn
Over de andere verlichting

Carel Peeters

Gevoelige ideeŽn is een vurig pleidooi voor wat Carel Peeters 'de andere Verlichting' noemt, de Verlichting waarin kunst, literatuur en emoties net zo belangrijk zijn als de ratio.

In een reeks spitsvondige en interessante stukken over achttiende-eeuwers als Diderot, William Hazlitt, Belle van Zuylen laat Peeters zien hoe gevoel en verstand bij hen op elkaar inwerkten ' alsof deze filosofen en schrijvers al profiteerden van de vruchtbare kanten van de Romantiek die de Verlichting aan het begin van de negentiende eeuw zou opvolgen.

NBD|Biblion recensie:
Het grote publiek vereenzelvigt de Europese Verlichting uit de zeventiende en achttiende eeuw nogal eens met kille rationaliteit. Zeker na de historische overzichtswerken van Jonathan Israel waarin radicale verlichters als Spinoza en Pierre Bayle een hoofdrol vervullen, is dat het geval. Literatuurcriticus Carel Peeters bestrijdt dat beeld. In de Verlichting (en zeker in de daarop volgende Romantiek) is er naast de ratio plaats voor verbeelding, kunst en fantasie die zich aan de ratio onttrekken. Hij toont dat aan in een reeks korte essays over uiteenlopende figuren uit zowel Verlichting als Romantiek zoals Voltaire, Hume, Paine, Schopenhauer, Montesquieu, Diderot, Belle van Zuylen, Schiller, Goethe en Novalis. Het prototype van een verlichte denker die rede en gevoel combineerde, is de zestiende-eeuwer Montaigne. Verlichte denkers konden zich niet onttrekken aan hun karakter, gevoelens en persoonlijke omstandigheden. Peeters pleit voor denken met gevoel en voelen met verstand - volgens hem de ideale combinatie waarbij zowel de individuele mens als de samenleving het meest gebaat zijn. Een onderhoudende bundel min of meer van elkaar losstaande essays, die van de lezer enige kennis van geschiedenis en filosofie vereist. (NBD|Biblion recensie, Peter Turk)

726

Gevoelige ideeŽn

Gevoelige ideeŽn
Over de andere verlichting

Carel Peeters

 

apr 2008, Uitgeverij De Harmonie
ISBN: 9789061698531
234 pagina's, Paperback