Het wereldbeeld van de wetenschap

Philip van Loocke

Iedereen voelt zich bij momenten aangetrokken tot de vraag hoe de wereld er op een diep niveau uitziet. De intuïties die we hierover ontwikkelen, hebben meestal een impliciete maar onvermijdelijke impact op ons levensgevoel.

In dit boek wordt het wereldbeeld van de wetenschap onderzocht en in zijn context geplaatst. Dit betekent een excursie door ondere andere filosofie, natuurwetenschap en religie, en een confrontatie met wonderlijke vragen. De auteur gaat na in hoeverre de wetenschap ze op dit moment beantwoordt en staat stil bij de merkwaardige aard van enkele deelantwoorden.

Hoeveel dimensies heeft een universum en is het passeren van de tijd een illusie? Laat de wetenschap toch op één of andere manier ruimte voor een god? Wat hebben de gevoelsmatige aspecten van onze inzichten in de kosmos te maken met een actuele invalshoek op kunst?

Iedereen die geboeid is door wereldbeelden, zal dit boek aanspreken, ook de geïnteresseerde leek.

Uit de inhoud:
Mythen en wetenschap – Opkomst van het wereldbeeld van de klassieke natuurkunde – Relativiteitsleer en haar filosofisch-culturele context – Kwantummechanica en teloorgang van het klassieke wereldbeeld – Verdere ontwikkeling van het fysische wereldbeeld tot snaartheorie en M-braantheorie – Hedendaagse kosmologie en plaats van het bewustzijn in de kosmos – Vrije wil, het zelf en de fysische wereld.

Over de auteur:
Professor Philip Van Loocke is filosoof en wiskundige. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent.

724

Het wereldbeeld van de wetenschap

Het wereldbeeld van de wetenschap

Philip van Loocke

 

juni 2008, Garant Uitgevers
ISBN: 9789044121667
564 pagina's, Paperback