Het verlangen naar cultuur
Nederland en het einde van het geloof in een moderne politiek

Sjaak Koenis

In Het verlangen naar cultuur analyseert Sjaak Koenis de omslag in de Nederlandse politiek waarin politiek meer en meer gezien wordt als een expressie van cultuur.

Nederland heeft zijn na´viteit over zijn culturele identiteit verloren. Was 'multicultureel' vroeger een onproblematische term, vanaf de tweede helft van de jaren negentig krijgt deze een politiek lading. Mede door de gebeurtenissen uit 2001 en 2002 stijgt de temperatuur van het politieke debat en wordt politiek meer en meer gezien als een expressie van cultuur. In Het verlangen naar cultuur analyseert Sjaak Koenis deze omslag. Waarom is het begrip cultuur opeens zo belangrijk geworden? Is culturele identiteit iets waar je in objectieve zin over kunt beschikken? Wat zijn de politieke gevolgen van de roep om erkenning van cultuur? Tegelijkertijd laat Koenis zien dat de kwestie van cultuur niet aan de orde hoeft te komen omdat het idee overheerste dat Nederland een modern land was, of aan het worden was. Zaken als culturele of nationale identiteit, ideologische of religieuze achtergrond zouden steeds minder belangrijk worden. Ook dat geloof is verdwenen, bijvoorbeeld omdat religie aan het begin van de eenentwintigste eeuw springlevend bleek te zijn.

NBD|Biblion recensie:
Verzameling van verschillende artikelen die eerder zijn verschenen in boeken en tijdschriften. In het eerste deel wordt het begrip moderniteit besproken in relatie tot politiek, fundamentalisme en cultuur. De discussie hierover is in een stroomversnelling gekomen sinds de moord op Van Gogh en Fortuyn. Het verlangen naar gemeenschappelijkheid wordt doorbroken door andere stromingen. Politiek heeft de functie om die maatschappelijke verschillen te organiseren. Hoe de Nederlandse politiek wordt vormgegeven, wordt uitgebreid besproken in het tweede deel. De dominantie van een bepaalde godsdienstige stroming in de politiek is niet wenselijk als dat betekent dat er voor andere stromingen geen plaats is. Koenis pleit voor een fatsoenlijke samenleving waarin mensen niet worden vernederd of buitengesloten, terwijl ze er bij horen. Dit lijkt duidelijke taal, maar om dit boek te kunnen lezen, moet je wel beschikken over een academisch denkniveau en enige literatuurkennis op dit vakgebied. Met voetnoten; het boek bevat helaas geen literatuurlijst of trefwoordenregister. De auteur is filosoof en werkzaam aan de universiteit van Maastricht. Interessant voor wie belang stelt in de relatie tussen cultuur, religie, filosofie en politiek in Nederland. (NBD|Biblion recensie, Drs. Marianne van den Heuvel)

723

Het verlangen naar cultuur

Het verlangen naar cultuur
Nederland en het einde van het geloof in een moderne politiek

Sjaak Koenis

 

mei 2008, Uitgeverij Van Gennep
ISBN: 9789055159062
296 pagina's, Paperback