Bouwen op burgers
Cultuur, preventie en de eigenzinnige burger

Herman van Gunsteren

In Bouwen op burgers onderzoekt Herman van Gunsteren of de nieuwe culturele definitie van burgerschap een bruikbare weg biedt om de veerkracht van de republiek te herstellen. De eigenzinnige burger verdwijnt nu uit zicht, terwijl in diens bijdrage een mogelijke redding voor de staat kan liggen.

De steun voor het Nederlandse politieke bestel brokkelt af. Politici proberen dit tij te keren door anders met burgers om te gaan. Zij willen het vertrouwen van de burgers te herwinnen. Dat vertrouwen is onmisbaar, niet alleen om de democratie te laten werken, maar ook om beleid in een open samenleving daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Bouwen op burgers is een 'must'. Maar hoe doe je dat?

In Bouwen op burgers onderzoekt Herman van Gunsteren of de nieuwe culturele definitie van burgerschap een bruikbare weg biedt om de veerkracht van de republiek te herstellen.

NBD|Biblion recensie:
De auteur, die politicoloog is, probeert een balans te vinden tussen het collectieve belang van de samenleving en het individueel belang van de burger. Gedeelde waarden en cultuur schijnen niet meer voor de cohesie te zorgen van de Nederlandse samenleving. Er zou een herdefiniering van de Nederlandse culturele identiteit moeten komen en een sterke pleidooi wordt gehouden voor het versterken van het gemeenschappelijke gevoel. De overheid probeert dit te doen door de burgers onder andere 'op te voeden' in goed burgerschap. Kritiek is er op de maatregelen die genomen worden om de veiligheid te bevorderen die een risico kunnen zijn voor de individuele vrijheid. Ook levert de schrijver kritiek op de preventieve maatregelen van de overheid die burgers soms minder weerbaar maken. Politici zouden de eigenzinnige burger moeten opzoeken, maar niet elke menselijke oprisping hoeft als uiting van burgerschap aanvaard te worden. Een prikkelend betoog dat als basis kan dienen voor een nieuwe politieke realiteit. (NBD|Biblion recensie, David Jaramillo Moreno)

722

Bouwen op burgers

Bouwen op burgers
Cultuur, preventie en de eigenzinnige burger

Herman van Gunsteren

 

okt 2008, Uitgeverij Van Gennep
ISBN: 9789055159734
126 pagina's, Hardcover