De Oranjemythe
Een postmodern fenomeen

Coos Huijsen

Nederland was een republiek toen er in heel Europa koningshuizen heersten; nu vrijwel alle landen republieken zijn is Nederland een monarchie. De auteur toont aan dat het hier om meer gaat dan charmante tegendraadsheid.

De gevoelsmatige voorkeur voor het koningschap van de Oranjes is ook op rationele gronden heel goed te verdedigen. Een en ander wordt ge´llustreerd aan de hand van de rol van de Oranjemythe in de vaderlandse geschiedenis. Uitgangspunt is dat we de democratie tekortdoen wanneer we met de vraagstukken rond de monarchie dogmatisch omgaan. De lezer krijgt op een open en toegankelijke manier uitdagende en verrassende argumenten voorgeschoteld, doorspekt met allerlei historische anekdotes. Een nieuwe invulling van het koningschap vormt volgens de auteur niet zozeer een bedreiging als wel een interessante uitdaging.

72

De Oranjemythe

De Oranjemythe
Een postmodern fenomeen

Coos Huijsen

 

2001, Europese Bibliotheek
ISBN: 9789028826915
199 pagina's, Gebonden