Onderkennen wat beschikbaar is
Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd

Jacques De Visscher

Een essay over onderwijs, vorming en mensbeelden.

In de publieke opinie scoort goed onderwijs zelden als een prioriteit. En als onderwijsbeleid al eens in de aandacht komt dan gebeurt dat vooral om eendimensionale (al dan niet verkapte) economische redenen: bijvoorbeeld 'het niet de boot mogen missen' in de 'snel veranderende kennis- en informatiemaatschappij'. In die optiek moeten we de opgroeiende generatie vooral de gereedschappen geven om de economie concurrerend draaiend te houden.

Bij deze gedachte hoort een impliciet mensbeeld: de mens als succesvolle probleemoplosser en individualistische zelfontplooier, als snelle manager van zijn of haar eigen leven. Bij deze ontwikkeling staat de auteur stil: het is een pleidooi geworden voor menswording en groei in een meerdimensionale wereld, voor een aandachtig contact met de zin-die-er-is, voor een open en waakzame intellectualiteit.

Uitgave in samenwerking met de Radboudstichting, Vught.

71

Onderkennen wat beschikbaar is

Onderkennen wat beschikbaar is
Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd

Jacques De Visscher

 

2000, Damon
ISBN: 9789055731480
80 pagina's, Ingenaaid