De wereld als wil en voorstelling

Arthur Schopenhauer

In 1819 publiceerde Schopenhauer zijn hoofdwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, waarin hij, naar eigen zeggen, niet alleen reeds alles had beweerd wat hij de mensheid te melden had, maar ook het wereldraadsel definitief had opgelost. Het werk werd voornamelijk met stilzwijgen beantwoord.

"Mijn boek bevat niets minder dan een nieuw filosofisch systeem, nieuw in de volle zin van het woord. Het is geen nieuwe weergave van wat er al was, maar een in de hoogste mate samenhangende reeks van gedachten, die tot dusverre nog nooit in een menselijk brein is opgekomen. Het boek, waarin ik de zware taak heb volbracht deze gedachtereeks op een begrijpelijke wijze aan anderen mee te delen, zal naar mijn vaste overtuiging een van die werken zijn, die later bron en aanleiding tot tientallen andere boeken worden."

NBD|Biblion recensie:
Herdruk in twee paperbacks (verder ongewijzigd) van de eerste vertaling van het hoofdwerk van de Duitse filosoof (1788-1860). In de filosofie staat het vrijwel op zichzelf door Schopenhauers originaliteit en intuitie, zijn directe taal, anekdoten en aforismen, maar vooral door de praktische betekenis. Hij is dan ook een van de weinige filosofen die ook buiten vakfilosofische kring veel gelezen wordt. Hij acht de werkelijkheid onkenbaar: de wereld bestaat voor ons enkel als voorstelling, en die is altijd illusoir (hij voelt affiniteit met het boeddhisme). Zijn analyse van ons kenvermogen impliceert een fundamenteel pessimisme, dat treft door zijn realisme en consequentheid. Zijn levenswijsheid berust vooral op relativering van het zintuiglijk waarneembare. Het wezen van de wereld vindt hij in een blind stuwende kracht, die hij Wil noemt en die tot reflexie komt in de mens. Beroemd is zijn kunstbeschouwing. De hoogste kunst is muziek: zij onttrekt ons aan onze individualiteit en verbindt ons met de Oerwil en met al wat is. Schopenhauers ethiek bestaat in afwending van het egoisme naar het medelijden. Dit meesterwerk biedt geinteresseerden een prettige ingang tot de filosofie. Bevat gedegen inleiding en nuttig glossarium. Kleine druk.

(Biblion recensie, J. Kleisen.)

701

De wereld als wil en voorstelling

De wereld als wil en voorstelling

Arthur Schopenhauer
(Set)

 

1999, Wereldbibliotheek
ISBN: 9789028418349
Hardcover