Naaktgeboren
Over herbergzaamheid, lijfelijkheid, subjectiviteit en wereldlijkheid: een wijsgerig-antropologisch essay

Jacques De Visscher

Het naakt geboren zijn van de mens is het symbool van de subjectiviteit die niet alleen kwetsbaarheid betekent, maar ook gevoeligheid en openheid voor de wereld.

Zijn betrokkenheid op de dingen en de mensen die hem nabij zijn, behoort tot het wezen van zijn bestaan en is in concreto: belichaming, gestaltegeving, cultuurschepping, bouwen, wonen, zorgen, kortom de bezieling van de wereld of, wat het zelfde betekent, de verwerkelijking van zijn lijfelijkheid. In die zin onderkennen we het feit dat het naakt geboren zijn niet alleen voorwaarde tot, maar ook de grote kans op cultuur is. Tegelijk is het echter een noodlot, want spijt alle mogelijke aankleding blijft die naaktheid de mens eigen, zodat hij zijn schamel sterven niet ontloopt.

Dit wijsgerig antropologisch essay schenkt in het bijzonder aandacht aan de menselijke alledaagsheid, aan het concrete van het bestaan. Hier treffen we immers het vruchtbare materiaal aan dat van oeverloos veel betekenissen getuigt en dat de intieme toegangsweg is om de niet altijd zo vertrouwde levensloop te exploreren.

De auteur bewandelt een fenomenologisch-hermeneutische weg. Dit wil zeggen dat gepoogd wordt de fenomenen van het alledaagse leven te beschrijven in de verschijningsvorm zoals die zich voor ons manifesteert en niet tegen de achtergrond van een verklarende theorie. Hierbij wordt getracht de subjectiviteit zo ernstig mogelijk te nemen, dat wil zeggen als onze meest oorspronkelijke mogelijkheid waardoor wij voor de wereld openstaan, ons door de wereld laten aanspreken, maar waardoor wij ons ook in de wereld projecteren.

Deze studie is het sluitstuk van een lange onderneming waartoe ook twee vorige studies behoren: Over de levensloop (1990) en Een te voltooien leven (1996).

70

Naaktgeboren

Naaktgeboren
Over herbergzaamheid, lijfelijkheid, subjectiviteit en wereldlijkheid: een wijsgerig-antropologisch essay

Jacques De Visscher

 

1999, Damon
ISBN: 9789055730346
176 pagina's, Ingenaaid