De passie van de aanraking
Over de esthetica van Jean-Francois Lyotard

Jeroen Peeters & Bart Vandenabeele (red.)

Het fascinerende oeuvre van de Franse filosoof Jean-François Lyotard werpt een nieuw licht op de kunst van de twintigste eeuw. Niet in het minst door zijn eigenzinnige omgang met de traditie van de esthetica biedt Lyotard uiteenlopende perspectieven op het kunstgebeuren.

De auteurs in deze bundel lichten Lyotards ideeën over kunst en esthetiek in hun breedvoerigheid toe, en dat voor het eerst in het Nederlandse taalgebied. De voornaamste thema's uit Lyotards esthetische geschriften komen aan bod, waaronder het sublieme gevoel, de problematiek van aanwezigheid en tegenwoordigheid, aanraking en ontvankelijkheid, de materie van het kunstwerk. Enkele artikelen gaan uitdrukkelijk in op Lyotards originele interpretaties van kunstenaars als Arakawa, Buren, Cézanne, Klee, Monory en Newman. Bovendien bevat het boek een volledige bibliografie van Lyotards geschriften over esthetica en kunst, aangevuld met de recente publicaties over het omvangrijke oeuvre van de filosoof.

7

De passie van de aanraking

De passie van de aanraking
Over de esthetica van Jean-Francois Lyotard

Jeroen Peeters & Bart Vandenabeele (red.)

 

2000, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055731169
160 pagina's, Ingenaaid