Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein

De Tractatus is het enig filosofische werk dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven heeft gepubliceerd. De zorgvuldig genummerde paragrafen overtuigen in hun uitzonderlijke beknoptheid de lezer en hebben vooral na de dood van Wittgenstein tot veler verbeelding gesproken.

Wittgensteins invloed beperkte zich niet alleen tot de Logisch-Positivisten uit de jaren twintig en dertig van deze eeuw, maar ook andere beoefenaren van de wijsbegeerte vonden een stimulans in zijn taalfilosofie en in de visie dat zijn stellingen afbeeldingen waren van de werkelijkheid.Ludwig Wittgenstein (Wenen 1889 - Cambridge 1951) was niet alleen de grootste filosoof van de twintigste eeuw, hij was bovendien een begenadigd schrijver. Zijn Tractatus en zijn Philosophische Untersuchungen (postuum) kunnen zich meten met de beste aforismenbundels uit de wereldliteratuur.Dr. W.F. Hermans (1921-1995) was geoloog en schrijver. Hij schreef enkele inmiddels klassieke romans (De tranen der acacia's, Nooit meer slapen) en verhalenbundels (Paranoia, Een wonderkind of een total loss). Zijn meesterlijke, surrealistische prozagedicht De God Denkbaar Denkbaar de God is ge´nspireerd op Wittgenstein, over wie hij ook twee boeken schreef ( Wittgenstein en Wittgenstein in de mode).

NBD|Biblion recensie:
Wittgensteins 'Tractatus', voor het eerst verschenen in 1922, geldt als een van de meest intrigerende teksten uit de twintigste-eeuwse filosofie. Strenge logica bepaalt de toon in de korte, genummerde stellingen. Centraal staat het onderscheid tussen datgene waarover men zinvolle uitspraken kan doen en datgene waarover men, getuige de beroemde slotzin, maar beter kan zwijgen. Lange tijd werd de 'Tractatus' gehouden voor het hoogtepunt van het logisch-positivisme, in verband met de afkeer van 'onzinnige' (niet feitelijke controleerbare) uitspraken. De laatste tijd echter wordt het geschrift met andere ogen gelezen: datgene waarover men geen zinvolle uitspraken kan doen (o.a. het gebied van esthetica en ethiek) zou voor Wittgenstein (1898-1951) juist het allerbelangrijkste zijn geweest. In verband met de blijvende actualiteit van deze tekst is de herdruk van Hermans' vertaling (eerste druk 1975; sinds de derde druk uit 1977 ongewijzigd) toe te juichen. Prettig is dat de Nederlandse en de Duitse tekst naast elkaar staan afgedrukt. Het commentaar van de vertaler blijft beperkt tot uitleg van de logische begrippen.
(Biblion recensie, Desanka Kempers.)

698

Tractatus logico-philosophicus

Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein

 

feb 2010, Athenaeum-Polak & Van Gennep
ISBN: 9789025360894
188 pagina's, Paperback