Dialogen

Plato

Liefde, schoonheid, het goede, rechtvaardigheid, vriendschap, waarheid, onsterfelijkheid en de dood zijn de grote thema's die cirkelen rondom de centrale vraag van Plato en zijn leermeester Socrates: Hoe moet ik leven? In de vorm van onderzoekende en analyserende dialogen onderneemt Plato een filosofische speurtocht naar mogelijke antwoorden.

NBD|Biblion recensie:
Deze bundel met dialogen van Plato bevat een zevental hoogtepunten van het werk van de Griekse wijsgeer in de vertaling van M.A. Schwartz. In verschillende uitgaven van Het Spectrum hebben zij een succesvol bestaan gehad, nu zijn ze in een deel herdrukt, met een inleiding van Andreas Kinneging. Hij wijst er terecht op dat deze dialogen (zoals het Symposium, de Protagoras, de Crito en ook de prachtige Apologie, Socrates' verdedigingsrede voor de rechtbank) eigenlijk een soort toneelstukken zijn met Socrates als hoofdpersoon (dit geldt niet voor de Apologie, die een monoloog is). Dat maakt ze zo leesbaar en vanwege de meerstemmigheid ook actueel. Er is veel 'Plato' op de markt, in alle landen van West-Europa, maar de vertalingen van Schwartz springen daar om hun betrouwbaarheid en literaire kwaliteiten ruim boven uit. Behalve een inleiding (die langer had gekund) is ook een beknopte bibliografie toegevoegd, die helaas geen aandacht besteedt aan het ruime Nachleben van Plato's dialogen. Paperback; kleine druk.

(Biblion recensie, Dr. R.Th. v.d. Paardt)

696

Dialogen

Dialogen

Plato
(Met o.m. Symposium, Protagoras, Crito en Apologie)

 

2002, Uitgeverij het Spectrum
ISBN: 9789027479983
367 pagina's, Paperback