Eros en de filosofie
Plato's Symposium: analyse en interpretatie

Rudi te Velde

'Eros en de filosofie' geeft een precieze analyse van de dramatische structuur en opbouw van Plato's Symposium. Te Velde laat zien hoe Plato de transcenderende ervaring van het erotisch verlangen aangrijpt om de lezer binnen te leiden in de ruimte van de filosofie.

Er zijn weinig werken van Plato die zo bekend en populair zijn als het Symposium. Het is tevens een van zijn meest literaire werken: komisch en tragisch, licht en diepzinnig tegelijk. Het Symposium voert de lezer via een reeks redevoeringen over de mysterieuze werkelijkheid van eros en het menselijk verlangen naar het hart van Plato's filosofie. Tegelijkertijd biedt de dialoog een goed inzicht in de opvattingen over de liefde zoals die in het oude Athene circuleerden.
'Eros en de filosofie' geeft een precieze analyse van de dramatische structuur en opbouw van de dialoog. De auteur laat zien hoe Plato de transcenderende ervaring van het erotisch verlangen aangrijpt om de lezer binnen te leiden in de ruimte van de filosofie.

NBD|Biblion recensie:
Een reconstruerende interpretatie van het Symposium van de Griekse filosoof Plato (428-348 v.Chr.) dat over liefde gaat, zowel in de betekenis van erotisch verlangen als in overdrachtelijke zin bron van creativiteit, van morele verheffing en inspiratie tot een nobel en voortreffelijk leven. Het klassieke probleem bij de interpretatie van het Symposium is de vraag hoe de duidelijk literaire passages uit de dialoog moeten worden begrepen. De schrijver probeert te laten zien dat, anders dan vaak wordt gedacht, ook aan de literaire passages een onderliggende filosofische bedoeling ten grondslag ligt. Het verhaal wordt op de voet gevolgd en al prarafraserend weergegeven. Dit geslaagde boek is niet geschreven voor een academisch publiek maar voor de algemeen geinteresseerde lezer. De auteur is docent wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg en publiceerde eerder een vergelijkbaar boek over Plato's dialoog Phaedo, 'De filosoof en de dood', (2002)*.

(NBD|Biblion recensie, Wim Fievez)

695

Eros en de filosofie

Eros en de filosofie
Plato's Symposium: analyse en interpretatie

Rudi te Velde

 

2006, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055736911
Hardcover