Een theorie van rechtvaardigheid

John Rawls

Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls is misschien wel het meest invloedrijke werk op het gebied van moraalfilosofie en politieke filosofie uit de twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen op filosofen en andere academici een onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook buiten de universiteit op politieke essayisten, juristen, politici en mensen uit de burgerrechtenbeweging.

Rawls probeert een rechtvaardigheidstheorie te formuleren waar volkomen vrije en redelijke personen mee zouden instemmen. Als mensen hun eigen plek in de samenleving, hun klasse, ras of geslacht niet zouden kennen, noch hun vermogens of intelligentie -- hoe zouden zij dan de samenleving inrichten? Uit deze gedachte leidt Rawls fundamentele principes van rechtvaardigheid af voor de verdeling van vrijheden en van sociale en economische goederen -- principes die uiteindelijk onze hedendaagse samenleving zouden moeten reguleren.

NBD|Biblion recensie:
In 1971 publiceerde de Amerikaanse filosoof John Rawls (1921-2002) een omvangrijk werk, 'A Theory of Justice', dat nu in Nederlandse vertaling verschijnt. Het behoort tot de belangrijkste filosofische werken van de twintigste eeuw, waarvan de betekenis niet kan worden overschat. Het boek beschrijft de voorwaarden waaraan een samenleving moet voldoen die enerzijds recht wil doen aan de individuele vrijheid van burgers en anderzijds gerechtvaardigde verschillen tussen burgers in dienst wil stellen van het potentiele voordeel dat dergelijke verschillen kunnen opleveren voor de minst fortuinlijken van de samenleving. Hoewel de vertaling uitstekend is en de inleiding verhelderend, is het niet een gemakkelijk leesbaar boek. Maar dat hoeft ook niet, want het boek gaat een leven lang mee. Het blijft belangrijk, ook voor komende generaties.

(Biblion recensie, Mr. dr. D.P. Engberts)

A Theory of Justice

692

Een theorie van rechtvaardigheid

Een theorie van rechtvaardigheid

John Rawls

 

2006, Uitgeverij Lemniscaat
ISBN: 9789056376956
664 pagina's, Hardcover