Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel
Economie: Waarden en normen

Nico Kieftenburg

Een pleidooi voor een drastische wijziging van het bestaande geldstelsel.

In 2000 verscheen van de hand van de schrijver het boek "Economie en Kerkelijk Spreken", ondertitel "Hervorming van het geldstelsel: de EMU een brug te smal". Dit boek was na enige tijd uitverkocht.
Tegen de achtergrond van vele reacties is dit boek een uitbreiding en uitwerking van de economische thematiek welke in "Economie en Kerkelijk Spreken" als communalisme werd geïntroduceerd.
In beperkte zin is dit boek aldus een heruitgave van "Economie en Kerkelijk Spreken".

De basisfilosofie – de waarden en normen zoals verwoord in kerkelijk spreken – is dezelfde en het twee-dimensionale geldstelsel dat werd beargumenteerd, wordt opnieuw en op gelijke wijze gepresenteerd. De uitwerking en toetsing van het voorgestelde en bepleite stelsel maken van "Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel" echter een totaal nieuw geheel.

Het gaat om een drastische wijziging van het bestaande geldstelsel. In dit kader wordt behalve aan het stelsel en de argumentatie hiervoor uitvoerig aandacht besteed aan de impact van het voorgestelde op het huidig economisch functioneren en bestaande daarin functionerende instituten – overheid en overheidsfinanciën, bankwezen, besparingen, consumptief inkomen en instrumenten van beleid –. Op basis van het uitgangspunt, dat de huidige economische systemen in essentiële opzichten falen, worden de corrigerende effecten c.q. mogelijkheden van het voorgestelde stelsel breed uitgemeten – een potente overheid, evenwicht, full employment, solidariteit, privé-eigendom en vermogensvorming, e.a. –. Ten slotte wordt uitvoerig stilgestaan bij de positieve relatie die dit alles heeft met de EMU en de EEG en de eenwording van Europa.

690

Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel

Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel
Economie: Waarden en normen

Nico Kieftenburg

 

2000, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055736850
200 pagina's, Paperback