After Finitude
An Essay on the Necessity of Contingency

Quentin Meillassoux

In After Finitude geeft Quentin Meillassoux, voormalig student van Alain Badiou, een onverschrokken lezing van de geschiedenis van de filosofie en levert hij een vernietigende kritiek op het fide´sme, de idee dat de rede niet relevant is voor het geloof, dat aan de basis van de post-kantiaanse filosofie staat.

Hij introduceert een filosofisch alternatief voor de gedwongen keuze tussen dogmatisme en kritiek. After Finitude stelt een nieuwe alliantie voor tussen de filosofie en de wetenschap en probeert de sluipende terugkeer van de religiositeit in het contemporaine filosofische discours een halt toe te roepen.

685

After Finitude

After Finitude
An Essay on the Necessity of Contingency

Quentin Meillassoux

 

apr 2008, Continuum
ISBN: 9780826496744
Gebonden