De tragiek van de tragedie
Over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek

Niels van Poecke

Wanneer beschavingen met elkaar botsen, is het alsof aardkosten over elkaar heen schuiven. Er ontstaan barsten in het heersende wereldbeeld van de mens en daar door chaos, conflict en oorlog. De 'clash of civilisations' is echter ook vaak een voedingsbodem voor de tragische kunst en wereldvisie gebleken: de tragedie biedt houvast in onzekere tijden door te reflecteren op de culturele aardverschuiving.

Daarmee bereidt de tragedie echter ook telkens haar eigen ondergang voor: wanneer de chaos tot orde is omgesmeed wordt de moraal geboren en verdwijnt de tragedie naar een onderwereld.

In dit boek worden drie momenten beschreven waarop deze tragiek van de tragedie in de westerse cultuur voelbaar werd. Het eerste moment speelt zich af in het klassieke Athene van de zesde en vijfde eeuw voor Christus. Het tweede moment speelt zich af in het laat-romantische Duitsland. Volgens de auteur van dit boek speelt het derde moment zich af aan het begin van de twintigste eeuw, op de katoenplantages van de Amerikaanse staat Mississippi, waar de West-Afrikaanse beschaving drastisch in aanraking kwam met de Amerikaanse.

NBD|Biblion recensie:
Botsende beschavingen vormen een voedingsbodem voor het ontstaan van tragische kunst. Dat is te zien bij de botsing tussen mythos en logos in het antieke Griekenland, waar de klassieke tragedie ontstaat. Dat is ook te zien bij het ontstaan van het moderne gemechaniseerde wereldbeeld rond 1600, als Corneille en Racine hun tragedies schrijven. En het is, volgens de schrijver van dit boek, programmamaker bij het studium generale aan de Erasmus Universiteit, ook te zien bij het ontstaan van de blues, als de West-Afrikaanse beschaving van de slaven in de staat Mississippi in botsing komt met de Amerikaanse. Een boeiende studie, met veel aandacht voor Nietzsche en Wagner; een studie die sterk leunt op het boek De domesticatie van het noodlot (2006) van de eveneens Rotterdamse hoogleraar Jos de Mul. Met literatuurlijst en discografie.

(NBD|Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

682

De tragiek van de tragedie

De tragiek van de tragedie
Over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek

Niels van Poecke

 

okt 2008, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870349
189 pagina's, Paperback