De vele gezichten van de fenomenologie

Ciano Aydin (red.)

Fenomenologie is een beweging in de moderne filosofie die haar oorsprong weliswaar al vindt in de School van Brentano, maar pas in het denken van Edmund Husserl (1859-1938) een duidelijk omschreven inhoud en pregnante betekenis krijgt. Husserl verzet zich tegen zowel het empirisme als het rationalisme. Fundamentele kennisbron is volgens hem noch waarneming, noch rede, maar de zuivere aanschouwing van wat ons in het bewustzijn is gegeven.

Zijn devies luidt: men moet de fenomenen zelf laten spreken. En om de fenomenen voor zichzelf te laten spreken moet men een methode toepassen die het bewustzijn ontdoet van storingsbronnen: de fenomenologische reductie.

Husserls begrip van fenomenologie heeft ondanks, maar meer nog dankzij, de vele en uiteenlopende kritieken die ze heeft opgeroepen een beweging losgemaakt die is uitgegroeid tot een zwaarwegende stem in het corpus van de filosofie. Veel filosofen en wetenschappers, maar ook ethici en politici, plaatsen ons nog steeds vaak voor de keuze tussen allerlei extremen: je bent subjectief of objectief, empirist of rationalist, relativist of absolutist, moreel of pragmatisch, cognitivist of emotionalist, etc. De fenomenologie biedt interessante uitwegen uit dit soort dualismen en (schijn)dilemma's en opent nieuwe perspectieven op het leven en de werkelijkheid.

In deze bundel komen tien belangrijke vertegenwoordigers van de fenomenologie aan bod: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jan Hendrik van den Berg en Charles S. Peirce. Zij hebben allen op hun eigen manier een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze beweging en zijn voor veel hedendaagse filosofen en niet-filosofen een grote bron van inspiratie.

'Moeten we het belang van de fenomenologie nog onderstrepen?' (Jean-François Lyotard).

Met bijdragen van: Ciano Aydin, Wim Dekkers, Gert-Jan van der Heiden, Samuel IJsseling, Ad Peperzak, Paul van Tongeren, Veronica Vasterling, Ben Vedder, Jacques De Visscher en Ruud Welten.

680

De vele gezichten van de fenomenologie

De vele gezichten van de fenomenologie

Ciano Aydin (red.)

 

2007, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870110
224 pagina's, Paperback