Lof van het conservatisme

Bart Jan Spruyt

Wat is conservatief eigenlijk precies? Bart Jan Spruyt, conservatief sinds 1964, beschrijft het conservatisme als een politieke theorie waaraan een consistente levensbeschouwing ten grondslag ligt. Hij gaat in op het conservatismedebat dat al enige jaren wordt gevoerd, en besteedt aandacht aan een aantal vooraanstaande denkers.

Aan J.L. Heldring natuurlijk en aan onder meer Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Winston Churchill, Dietrich Bonhoeffer en C.S. Lewis. Aan de hand van hun werk gaat hij in op de belangrijkste thema´s van het conservatisme: het belang van de rechtsstaat en de schaduwzijden van de parlementaire democratie, en de visie op mens en moraal.
Conservatisme, zo blijkt, staat voor een vrije samenleving met sterke instituties en een kleine maar weerbare overheid. Maar bovenal geldt de definitie van Walter Bagehot: conservatism is enjoyment. Van dat plezier is dit boek van Spruyt doortrokken.

NBD|Biblion recensie:
Dit door Balans uitgegeven boek is een 'drieluik' over het conservatisme. Hierover schrijven mag weer, 'conservatief' is - mede dankzij Pim Fortuyn - geen vies woord meer. De auteur heeft ervoor gekozen zowel de diversiteit als de essentie van het conservatisme te illustreren aan de hand van een reeks portretten van conservatieve denkers en politici (Heldring, Burke, Tocqueville, Churchill, Bonhoeffer en Lewis), die elk een thema uit het conservatieve gedachtegoed belichten. Dit gebeurt in drie delen. Het eerste deel behandelt het conservatisme in Nederland. Het tweede deel legt de relatie tussen conservatisme en de staat. Het derde deel gaat over conservatisme en cultuur. Belangrijkste thema's: het belang van de rechtsstaat en de schaduwzijden van de parlementaire democratie, en de visie op mens en moraal. Op zich belangwekkend, maar: taaie kost, veel moeilijke woorden! Een fors boek, sober van uitvoering, illustraties ontbreken geheel. Het boek opent met een inleidende proloog en wordt besloten met een epiloog. Bevat ook literatuuroverzicht, noten en register.

675

Lof van het conservatisme

Lof van het conservatisme

Bart Jan Spruyt

 

2003, Uitgeverij Balans
ISBN: 9789050185875
238 pagina's, Paperback