Aansporing tot filosofie
Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosthout

Iamblichos van Chalcis

In deze 'pythagore´sche' aansporing tot een filosofisch leven brengt de neoplatonist Iamblichos van Chalcis sto´sche, platonische, aristotelische en magische elementen samen in een vurig pleidooi voor spirituele ascese als enige basis voor een hereniging van de ziel met haar eigenlijke bron.

Iamblichos van Chalcis (ca. 250-325 n.Chr.) was een van de grote figuren uit de nadagen van de antieke filosofie. Na Plotinus en Porphyrius was hij de derde belangrijke vertegenwoordiger van het neoplatonisme. Hij was hoofd van de zogenaamde Syrische school, maar doceerde behalve in zijn vaderland ook in AlexandriŰ. Iamblichos schreef commentaren op Plato en Aristoteles, maar tevens een Chaldeeuwse theologie in achtentwintig boeken en een verhandeling over Egyptische mysteriŰn, waaruit Iamblichos' belangstelling voor het occulte blijkt. Van zijn Vita Pythagorea verscheen een Nederlandse vertaling onder de titel Leven en leer van Pythagoras. Tot zijn vele aanhangers behoorde ook keizer Julianus (bijgenaamd Apostata, of 'de afvallige'), die het christendom de rug toekeerde en een vergeefse poging deed het oude polythe´sme te herstellen.

Iamblichos' Adhortatio ad philosophiam of Protreptikos, die hier voor het eerst in Nederlandse vertaling wordt aangeboden, is een voor het latere neoplatonisme (dat alle voorafgaande filosofische scholen tot een soort synthese probeerde te brengen) buitengewoon kenmerkend geschrift. In deze 'pythagore´sche' aansporing tot een filosofisch leven brengt hij sto´sche, platonische, aristotelische en magische elementen samen in een vurig pleidooi voor spirituele ascese als enige basis voor een hereniging van de ziel met haar eigenlijke bron. Daarmee laat de Adhortatio niet alleen op boeiende wijze zien hoe een filosofisch leven naar neoplatoonse snit gestalte zou moeten krijgen, maar vormt het eveneens in meer algemene zin een uitstekende inleiding tot de wijsgerige en theosofische gedachtewereld van het latere neoplatonisme.

669

Aansporing tot filosofie

Aansporing tot filosofie
Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosthout

Iamblichos van Chalcis

 

2006, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070659
218 pagina's, Gebonden