Het communistisch manifest

Karl Marx & Friedrich Engels

Het Communistisch Manifest verscheen in februari/maart 1848, meer dan hondervijftig jaar geleden. Het was een briljante politieke tekst, die geschreven werd aan de vooravond van ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delen van Europa. Toch duurde het nog vele jaren voor het meer bekendheid en een grote verspreiding kreeg. En nóg altijd verbaast de actualiteit, fascineert de scherpe analyse, de emotionele geladenheid en de poëtische kracht.

Het, zoals Engels het omschreef, volledige en praktische partijprogramma van de Bond der Communisten, werd in 1847 en 1848 door Karl Marx en Friedrich Engels opgesteld. Nu 150 jaren later worden door enkele uitgevers heruitgaven verzorgd, ondanks het feit dat Rusland niet meer communistisch lijkt te zijn en ondanks de ontmanteling van vrijwel alle andere communistische partijen. In historisch perspectief is het een belangrijk stuk. Deze heruitgave beperkt zich tot de tekst van het manifest, alsmede een zevental voorwoorden, voornamelijk geschreven door Engels (Marx was in 1883 overleden) bij uitgaven in verschillende talen. Verder een groot aantal noten en een personenregister. Het zou een verrijking van en verduidelijking bij deze uitgave zijn geworden als in het kort de situatie in de eerste helft van de vorige eeuw werd beschreven en daarmee Marx en Engels en het ontstaan van hun gedachten en van de Communistische Partij. (Biblion recensie, Jan C. van Ooijen.)

668

Het communistisch manifest

Het communistisch manifest

Karl Marx & Friedrich Engels

 

1988, Pegasus
ISBN: 9789061430018
Paperback