Het feest van de democratie
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis komen historici, politicologen, journalisten en (oud-)politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Het bevat artikelen, bronnenpublicaties, necrologieŰn, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis verschijnt voor de tiende keer: reden voor een extra feestelijke editie met als passend thema 'het feest van de democratie'. Het parlement wordt erin beschreven als wat het ˇˇk is: een feestgebouw en een schouwtoneel, waar het om meer draait dan de inhoud alleen. Het gaat ook om het politieke gedrag, om de vormen en de regels, de rituelen en symbolen, delen van de politieke cultuur die op zichzelf ook betekenisvol zijn.

Historicus Henk te Velde beantwoordt de vraag waarom het zinvol is daar aandacht aan te besteden. In twee artikelen staan 'politieke feesten' centraal: Prinsjesdag en verkiezingsdag. Zijn het wel echte feesten en wat betekenen zij? Verder passeren de rituelen, symbolen, gebruiken en tradities in de Tweede Kamer de revue. Ten slotte wordt geanalyseerd hoe de inrichting van de Tweede Kamer de daar heersende debatcultuur be´nvloedt en wat de invloed is van de architectuur van het parlementsgebouw in zijn geheel op de viering van het feest van de democratie. In een nieuwe rubriek staat een opmerkelijk debat van het afgelopen parlementaire werkjaar centraal. In deze aflevering wordt aandacht besteed aan het Fitna-debat.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Nijmegen, is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert onder meer de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.

661

Het feest van de democratie

Het feest van de democratie
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

 

nov 2008, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085066453
192 pagina's, Paperback